การศึกษา

โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเด็กและครอบครัว

เราจัดอบรมให้เด็กนักเรียน พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์และมูลนิธิเด็กต่างๆ

ทั้งในพื้นที่ชนบทของอำเภอต่างๆใน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

หัวข้อเรื่องที่อบรมคือ:

  • สิทธิเด็ก

  • ใช้อินเตอร์เน็ดอย่างปลอดภัย

  • ความสัมพันธ์ที่ดีของวัยรุ่น

  • ตัวฉันเป็นของฉัน: ป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิด

  • Days for Girls : อนามัยการเจริญพันธุ์

  • รักและเหตุผล: การเลี้ยงดูเด็กด้วยวินัยเชิงบวก

ทุนการศึกษา

เราสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาโดย:

 

  • ชุดเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษาและชุดอื่นๆของสถานศึกษา

  • ค่าเทอมของนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย/ปวช., ปวส. และ ป.ตรี

  • อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

ตอนนี้พวกเรากำลังหาผู้สนับสนุน สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 3คน:

- นายมนตรี  มาเยอกุ อยู่ที่ อ.ดอยสะเด็ด มีพี่น้อง 5คน เรียนที่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กำลังจะขึ้นชั้น ม.4 

- นายจันหมิ  สมุ่ย อยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด มีพี่น้อง 5คน เรียนที่มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัตน์  เชียงใหม่ กำลังศึกษาชั้นปีที่3

- นายพีรพล ดอกคำใต้ อยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด พ่อแม่ได้รับอุบัตติเหตุจากรถบรรทุกและตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้ กำลังจะเข้าศึกษาชั้นปีที่1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png