โครงการครอบครัวสานฝันปันรัก


โครงการฯนี้จะให้ครอบครัวใช้เวลา 18เดือน ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวเข้มแข็งขึ้น ครอบครัวที่มาอยู่ในโครงการฯ มีโอกาสที่เรียนรู้ การรักษาดูแลหัวใจและการพัฒนาชีวิตไปด้วยกัน

เราจะจัดวันอบรมและไปทัศนศึกษานอกสถานที่ สลับกันเดือนละครั้ง เรื่องที่เราจัดอบรมประกอบด้วย:

ความสัมพันธ์ที่ในครอบรัวคืออะไร, โภชนาการและสุขอนามัย, การวางแผนทางการเงิน, การรักษาสิ่งแวดล้อม,การฝึกวินัยเชิกบวก และเราไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ใกล้ๆใน จ.เชียงใหม่ เช่นพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่, สวนน้ำสันกำแพง, น้ำตกแม่กำปอง, สวนพฤษศาสตร์ทวีชลและนั่งรถไฟไปดอยขุนตาน เป็นต้น 

เรายังช่วยส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวโดยให้ทุนฯ ในการประกอบอาชีพเสริมขนาดเล็ก เช่น ตัดเย็บ-ปักผ้า, เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น วัว หมู และไก่กระะดูกดำ เป็นต้น
 

ช่วยเรื่องการขอสัญชาติไทย

 

เรื่องการเป็นพลเมืองไทยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น เช่นมีสิทธิ์ในที่ดิน บ้าน ยานพาหนะ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำหรับเด็กนักเรียนที่จะได้เรียนสูงๆหรือเรียนจบปริญญาตรี และที่สำคัญอีกอย่างคือมีหลักประกันด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย

กว่าที่ได้รับสัญชาติฯ นั้นต้องเวลานาน เพราะมีกฎและข้อบังคับมากมาย แต่ก็เราก็ช่วยเด็กหลายๆคนเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการขอรับสัญชาติและหวังว่าจะได้รับสัญชาติในเร็วๆนี้บางคน

เพิ่มขีดความสามารถ

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png