เพิ่มขีดความสามารถ

เพราะว่าเรามี 3คน แค่นี้ที่ทำงานเต็มเวลาจึงเป็นเรื่องยากที่หาเงินทุนทั้งหมดสำหรับดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ถ้าคุณสนใจที่จะช่วยจัดทำกิจกรรมเพื่อช่วยระดมทุนสำหรับเรา ติดต่อได้ที่ jojosadmin@jojosthailand.org

และเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการจะใช้ ให้คุณ

นี้เป็นความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมระดมทุน:

https://www.causevox.com/fundraising-ideas/

Fundraiser ideas:

 • Fun run

 • Movie Night

 • SoulCycle event

 • Quiz night

 • Golf tournament

 • More ideas found HERE 
   

เพิ่มขีดความสามารถ

เรามีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างและมีความหลากหลาย ที่จะให้คุณช่วยสนับสนุน ดังต่อไปนี้:
 

 • รถยนต์ 4WD: ราคา ประมาณ 500,000บาท เพื่อใช้เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารของภาคเหนือ โดยที่ปกติแล้วไม่ค่อยมีใครไป และเพื่อที่เรามีโอกาสไปสอนหรืออบรมเรื่องต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ให้กับพ่อแม่และเด็กๆในชนบท
   

 • ทุนการศึกษา: เราช่วยนักศึกษาที่ยังไม่มีสัญชาติไทยหรือนักศึกษาที่เด็กกำพร้าเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
  เทอมละประมาณ =8,000บาท/คน 
   

 • ทุนชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดต่างๆของสถานศึกษา: มีหลายครอบครัวที่ไม่มีเงินหรือมียังไม่เพียงพอที่จะซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดต่างๆของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม ถ้ามีชุดเครื่องแบบต่างๆไม่ครบตามข้อกำหนดของสถานศึกษา อาจส่งผลให้เด็กนักเรียนไม่สามารถเรียนจบชั้น ม.6 ได้ และการหางานทำก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับการศึกษาที่ไม่สูง 

  ถ้าคุณสนใจในการสนับสนุนเรา, โอนบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี: 681-239889-9
  ชื่อบัญชี: นายพนา แซ่เฮ้อ และ Miss Heather Marie Askew

   

ช่วยบอกคนอื่นเกี่ยวกับสนับสนูนเรา

Citizenship provides belonging, a sense of identity. It provides access to education, health care, and careers. But for many children born in the mountain villages of Thailand, it is a difficult thing to acquire due to lack of knowledge, lack of education or poverty. Help us provide resources to families going through the process of applying for citizenship for their children so those children have no limitations to success.

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png