เรื่องของเรา

ความเป็นมาของโครงการสานฝันปันรัก (Jojo's Sanctuary) นั้น ในปี2556 เป็นช่วงที่บุษบา อรวรรณและแฮเตอร์ทำงานด้วยกันที่โครงการทอแสง เปิดสอนพีเศษให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัดและมีความเสี่ยงกับภัยการค้ามนุษย์โดยสอนหลังจากที่เด็กเลิกโรงเรียน  เราเคยมีประสบการณ์คือเด็กบางคนในโครงการทอแสงได้มาพักอาศัยอยู่กับเราเพราะเด็กไม่มีญาติพี่น้อง หลังจากที่พ่อหรือแม่ต้องโทษในเรือนจำและเด็กๆก็ไม่มีที่ที่จะอยู่อาศัย พ่อหรือแม่ต้องโทษหนึ่งหรือสองเดือนที่เรือนจำ โดยที่พวกเราพยายามหาที่พักช่วงระยะเวลาสั้นๆสำหรับกับเด็กให้ได้มีพักอาศัย แต่ไม่มีเลยเราทุกคนมีภาระใจที่จะช่วยเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ แต่ว่าพวกเราไม่มีโอกาสทำหรือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ เราทั้งสามคนต่างคนก็ต่างไปทำงานต่อที่อื่น แต่พวกเราก็ยังไม่ได้ทิ้งนิมิตและภาวะใจในเรื่องนี้

แล้วต่อมาในเดือนเมษายน ปี2559 มีเด็กชื่อโจโจได้เสียชีวิตหลังจากย้ายไปอยู่กับญาติ โดยญาติได้ทำทารุณกรรมหลากหลายวิธีให้กับเด็กและเด็กก็ได้เสียชีวิต แฮเตอร์ได้รู้จักเด็กคนนี้เมื่อหลายปีก่อน เพราะแฮเตอร์เป็นเพื่อนกับป้าและลุงของเขา เราทุกคนเสียใจมากที่ได้ยินเรื่องเศร้านี้ ช่วงเวลาที่น้องโจโจเสียชีวิตนั้นเขาพักอาศัยอยู่กับญาติในชนบทและญาติไม่มีประสบการณ์ในการดูแลและเลี้ยงดูเด็ก ไม่มีใครที่จะช่วยเด็กได้ทันเวลาในขณะที่ต้องเจอกับปัญหาการถูกทารุณกรรมที่รุนแรง และแล้วในที่สุดน้องโจโจก็เสียชีวิต เพราะญาติใช้ความรุนแรงกับน้องโจโจ
 

ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากน้องโจโจเสียชีวิต อรวรรณมาคุยกับแฮเตอร์ ว่ามีนิมิตและภาระใจที่จะทำโครงการฯสำหรับครอบครัวที่อยู่ในชนบท ของเชียงใหม่ โครงการฯนี้ จะให้ช่วยสนับสนุนเด็กในด้านการศึกษาและให้ความรู้แก่พ่อแม่และเด็กๆในเรื่องการค้ามนุษย์ เรื่องการถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ พวกเราคิดว่าถ้าสามารถช่วยครอบครัวที่มีปัญหาแบบนี้จะเป็นโอกาสที่ดีและยังเป็นการปกป้องเด็กคนอื่นๆจากการถูกทารุนกรรมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่น้องโจโจ

ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม ปี2559 พวกเราจึงเริ่มโครงการฯ โดยได้ใช้ชื่อน้องโจโจ มาเป็นตั้งเป็นชื่อโครงการฯ และต่อมาบุษบากับเจ ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ได้มาร่วมงานกับโครงการฯ ตอนนี้อรวรรณเป็นที่ผู้ปรึกษาให้กับโครงการฯของเรา ส่วนแฮเตอร์ บุษบาและเจ ดำเนินงานกับโครงการฯเต็มเวลา นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับภาครัฐและมูลนิธิแคร์ฟอร์ชิลเดรน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่สร้างระบบของบ้านอุปถัมภ์ในประเทศไทย โดยตอนนี้แฮเตอร์ดูแลเด็กอุปถัมภ์ในระยะยาวส่วนบุษบากับเจเปิดบ้านอุปถัมภ์รับเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินระยะสั้นโดยที่ต้องการที่พักอาศัยน้อยกว่าหนึ่งปี

น้องโจโจ

 

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png