ทีมของเรา

ฮเตอร์มาจากรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอาเมริกา ก่อนหน้านี้ เธอทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประมาณสิบปี หลังจากนั้นแฮเตอร์ได้ทำงานในด้านการต่อสู้กับภัยการค้ามนุษย์โดยในปี 2554 เธอมาในประเทศไทยที่แรกที่ทำงานคือโครงการทอแสง แฮเตอร์อยู่ที่โครงการทอแสง สามปี เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ

และได้ย้ายไปทำงานต่อที่โครงการHUG  แฮเตอร์เป็นผู้จัดการโครงการHUG โดยทำงานกับเด็กที่เคยเป็นผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ แฮเตอร์ทำงานที่โครงการHUG ประมาณสามปีกว่า และได้เริ่มต้นโครงการสานฝันปั้นรักกับทีม

บุษบา มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียนจบด้านศาสนศาสตร์ มาเธอมีทักษะและประสบการณ์มากเกี่ยวกับด้านการดูแลเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และมูลนิธิเด็ก บุษบาเคยทำงานที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ และทำงานต่อที่โครงการทอแสงโดยเป็นหัวหน้าฝ่ายด้านจิตวิญญาณของโครงการฯ บุษบามีความชื่นชอบเกี่ยวกับการปกป้องและพัฒนาชีวิตของเด็กและครอบครัว

เจเป็นสามีของบุษบา มาจากจังหวัดพะเยา เรียนจบด้านการเกษตรและกำลังศึกษาต่อด้านศาสนศาสตร์ เจมีประสบการณ์ในด้านการ พัฒนาชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในชนบทกับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยที่จังหวัดน่าน และยังมีทักษะในหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับด้านการเกษตร เจมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการปกป้องและพัฒนาชีวิตของเด็กและครอบครัว ช่วยพัฒนาเรื่องสื่อสารและความสัมพันธ์ เจอยากให้ทุกคนที่ทำงานกับเด็กรู้ว่าการปกป้องและป้องกันเด็กอย่างไรให้ดีที่สุด

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png